კლინიკა "მარჯანის" საინფორმაციო ცენტრი

სამედიცინო ცენტრი ”მარჯანის” ექიმები აქვეყნებენ მოკლე ინფორმაციებს კანის დაავადებების შესახებ,
მკითხველისთვის გასაგებ ენაზე

"მარჯანის" პარტნიორები