კლინიკა ”მარჯანში” ფუნქციონირებს

1. დერმატოკოსმეტოლოგიის შემსწავლელი კურსები;

კურსი ტარდება ინდივიდუალურად და მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობას

კურსებზე მიიღებიან უმაღლესი, არასრული უმაღლესი და საშუალო სამედიცინო განათლების მქონე პირები;

კურსს ხელმძღვანელობს ცენტრის მთავარი ექიმი, თბილისის სახემწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კანისა და ვენსნეულებათა კათედრის პროფ. ნატა კილაძე;

სასწავლო პროცესის თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილს უძღვებიან ”მარჯანის” ექიმები: თეონა შულაია, ციცნა ბენდელიანი, ნატო კორსანტია

პრაქტიკული მეცადინეობა მიმდინარეობს კლინიკა ”მარჯანის” ბაზაზე;

კურსის დასრულებისას გაიცემა სერტიფიკატი.

2. მეზოთერაპიის შემსწავლელი კურსებიასოციაცია ”დერმატოვენეროლოგია და ანტი-დაბერების მედიცინა”, ”საქართველოს მეზოთერაპიის ასოციაცია” და კლინიკა ”მარჯანი” - ერთობლივად ატარებს მეზოთერაპიის შემსწავლელი კურსებს ექიმებისთვის (დერმატოლოგი, დერმატოკოსმეტოლოგი, სტომატოლოგი, რევმატოლოგი, ნევროპათოლოგი და სხვა).

მეზოთერაპიის კურსი ითვალისწინებს თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობას (მეზოთერაპიის ტექნიკის დაუფლება).

კურსი ტარდება ინდივიდუალურად და მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ მეცადინეობას

კურსებზე მიიღებიან მხოლოდ სამედიცინო განათლების მქონე პირები - ექიმები;

კურსს ხელმძღვანელობს ცენტრის მთავარი ექიმი, თბილისის სახემწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კანისა და ვენსნეულებათა კათედრის პროფ. ნატა კილაძე;


სასწავლო პროცესის თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილს უძღვებიან ”მარჯანის” ექიმები: თეონა შულაია, ციცნა ბენდელიანი, ნატო კორსანტია

პრაქტიკული მეცადინეობა მიმდინარეობს კლინიკა ”მარჯანის” ბაზაზე;

კურსის დასრულებისას გაიცემა სერტიფიკატი ფრანგულ ენაზე, სამივე ორგანიზაციის სახელით და მეზოთერაპიის ასოციაციის პრეზიდენტის Doctor Ph.PETIT –ის ხელის მოწერით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაკვიკავშირდით შემდეგ მისამართზე

საქართველო, თბილისი, ატენის ქ. 3,

ტელ: +995 32 224 10 99